Witam na mojej stronie

Ochrona przeciwpożarowa definiowana jest jako zespół przedsięwzięć, które mają na celu nie tylko zapobieganie
i zwalczanie pożarom, ale również zabezpieczenie życia, zdrowia i mienia przed pożarem oraz klęską żywiołową. Zgodnie z regulacjami prawa, „Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu ponoszą odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowych, w trybie i na zasadach określonych w innych przepisach" (art. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej). Oznacza to, że każdy właściciel, w razie wystąpienia niebezpieczeństwa, ponosi odpowiedzialność za zagrożenie życia i mienia człowieka. Aby uniknąć niebezpieczeństwa, należy dostosować się do zasad usankcjonowanych stosownymi przepisami i normami. Mając na uwadze zagrożenia mogące występować, w celu maksymalnego zabezpieczenia ludzi i mienia, warto zwrócić się o pomoc do osób posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie w tym zakresie.
Jako rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a więc osoba której zasób wiedzy i umiejętność jej stosowania w praktyce, została zweryfikowana pozytywnie przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, oferuję Państwu moje usługi związane z bezpieczeństwem pożarowym.

W przypadku pytań proszę o kontakt.

Kontakt

tel.: 604 991 462
fax: 22 379 70 47
e-mail: moficjalski@wp.pl
e-mail: ppozpro@gmail.com


Menu